Dzis jest: Imieniny:
play
pozdrostrona pozdroantena
Klip "Zimowa Ko?ysanka"

Tego mo?na by?o si? spodziewa?. "Zimowa Ko?ysanka" w moment rozprzestrzeni?a si? w przestrzeni internetowej, zdobywaj?c wysokie recenzje i uznanie w?ród s?uchaczy. Co? z tym faktem by?o trzeba zrobi?...

Beat Magic, Solaris i Strych zdecydowali o nagraniu skromnego, aczkolwiek pe?nego g??bi i tre?ci przekazu wideo kierowanego do wszystkich swoich fanów. Prostota rodem z lat 90', bardzo wysoki poziom wykonania, liryka, przes?anie i ciep?o jakie emanuje z kol?dy wró?y jej tylko jedno "sukces" i to nie ma?y. Ju? nied?ugo pojawi si? w TV, a ju? teraz czytelnicy portalu mog? obejrze? efekt prac zaprzyja?nionych zespo?ów w poni?szym linku.

Ogl?daj -> Beat Magic & Solaris & Strych - Zimowa Ko?ysanka


Niecik i jego Sexsiaste Kole?anki

W dniu dzisiejszym zapraszamy na premier? najnowszego clipu Tomka Niecika do piosenki „Sexiaste Kole?anki” który promuje trzeci? p?yt? Tomka. Wideoklip w wi?kszo?ci powsta? z fragmentów programu "?owy Króla Disco"

Ogl?daj -> Tomasz Niecik - Sexsiaste Kole?ankiMaxx Dance - Chod? Skarbie

Po gor?cych zapowiedziach Maxx Dance udost?pnia swój najnowszy videoclip: Chod? Skarbie (Dee Jay Crash Video Edit). Teledysk swoj? premier? mia? w telewizji Polo Tv. W dniu dzisiejszym zespó? zdecydowa? si? opublikowa? go w internecie.
Jak dowiedzieli?my si? nieoficjalnie piosenka Chod? Skarbie jest to zapowied? nowej p?yty, która ma si? ukaza? 2012 roku.

Ogl?daj -> Maxx Dance - Chod? Skarbie
Mia?d??ca dominacja Emila!

To dopiero pocz?tek. Czy my?leli?cie, ?e Emil Jele? b?dzie kolejn?
gwiazd? której come back narobi szumu a potem przyga?nie? Nic z tych
rzeczy! Emil stawia na prac? w pocie czo?a i na now? jako??. Jedna z
czo?owych postaci Power Dance i prekursor, producent, aran?er p?yty
,,Hello", która obok ,,Wiecznych ?owców" Boysów zapocz?tkowa?a er?
Disco Dance, przejmuje ster na pok?adzie w?asnego okr?tu. Z dum?
przedstawiamy dla wszystkich zagorza?ych fanów prawdziwy smaczek i
niespodziank?. Utwór ,,Nasza noc" jest drug? w kolejno?ci piosenk?
jak? Emil napisa? w swoim dotychczasowym ?yciu. Czas by wyp?yn??a na
?wiat?o dzienne. Wykonaniem utworu podj??a si? nowa grupa, któr? przy
okazji chcemy wypromowa?, bo jest naprawd? kogo promowa?. I warto j? zapami?ta?, gdy? za lada dzie? nadejdzie ich nowy premierowy utwór. Muzyka,
s?owa, aran?acja, produkcja, mix i mastering pozosta? w r?kach Emila.
Jak Emil prezentowa? si? 22 lata temu i co wtedy chodzi?o mu po
g?owie? Warto przes?ucha?, gdy? poziom mo?e zawstydzi? niejednego! Czy
jeszcze kto? na chwile obecn? ma w?tpliwo?ci kto by? si?? nap?dow? w
Top One? Niech muzyka obroni si? sama.
Wi?cej informacji, które zachwiej? rynkiem dos?ownie i w przeno?ni ju?
w kolejnych dniach.
Premiera Teledysku Forti - Dla Ciebie

Przedstawiamy najnowszy teledysk zespo?u Forti do piosenki "Dla Ciebie". Utwór pochodzi z debiutanckiej p?yty pt. "Zawirowa?y Mn?". Mamy nadziej? ?e teledysk przypadnie Wam do gustu, zatem ?yczymy mi?ego ogl?dania!

Ogl?daj -> Forti - Dla CiebiePremiera Teledysku Redstar - Nie Mów Nie

"Nie Mów Nie" to tytu? najnowszego utworu zespo?u Redstar. Grupa nagra?a teledysk, który b?dzie promowa? lada dzie? ukazuj?c? si? pod tym samym tytu?em p?yt?.

Teledysk zosta? zrealizowany w Radomiu w nietypowym miejscu w opuszczonej fabryce. Na potrzeby klipu zosta?a zaproszona grupa taneczna z Gliwic a g?ówn? rol? wraz z wokalist? zagra?a pi?kna modelka Karolina, która na co dzie? prowadzi program telewizyjny Discostacja. Mimo sporego zimna i ci??kich warunków scenariusz jaki za?o?yli realizatorzy niew?tpliwie zosta? zrealizowany. Mi?ego ogl?dania!

Ogl?daj -> Redstar - Nie Mów Nie
Teledysk "S?odka Jak Landrynka"

Ukaza? si? w?a?nie najnowszy teledysk e?ckiej formacji SUMMER NIGHT do piosenki "S?odka Jak Landrynka'', który mia? swoj? premier? 26 listopada w programie Disco Polo Live w telewizji POLO TV gdzie go?ciem by? równie? lider zespo?u - Maciek Wawiórko. Teledysk kr?cony by? w E?ku oraz Augustowie. Piosenka "S?odka Jak Landrynka'' która jest ju? w oryginalnej wersji w internecie oraz teledysk do niej , promuj? p?yt? zespo?u która uka?e si? po nowym roku nak?adem firmy fonograficznej Green Star i znajdzie si? na niej 14 utworów. Po nowym roku równie? uka?e si? drugi teledysk, do kolejnej najnowszej piosenki. Mi?ego ogl?dania!

Ogl?daj -> Summer Night - S?odka Jak Landrynka
Mirage i jego misiac

Mirage jest w trakcie prac nad najnowszym materia?em na p?yt?, która ma pojawi? si? w grudniu. Na p?ycie tej znajd? si? najpi?kniejsze piosenki ze wschodu. Wi?kszo?? z nich nie by?a jeszcze prezentowana przez ?aden inny zespó? graj?cy ten rodzaj muzyki.

P?yty nie mo?na b?dzie kupi?, mo?na j? b?dzie dosta? w prezencie od zespo?u spe?niaj?c tylko jeden warunek. Wi?cej szczegó?ów na ten temat ju? wkrótce.


Ogl?daj -> Mirage - Misiac (Ksi??yc)
Premiera Klipu Crazy Boys - Za Nasz? Mi?o??

Po sukcesie klipu "To By?a? Ty" przyszed? czas na drugie podej?cie Crazy Boys do swoich fanów. Drugie, ale nie ostatnie. "Za Nasz? Mi?o??" to bardzo stary utwór. Obecnie od?wie?ony, nagrany od nowa, od nowa za?piewany i z nowym klipem. Ci, którzy kilkana?cie lat temu okupowali parkiety dyskotek na pewno pami?taj? ten utwór. Dzisiaj w nowym wydaniu. W my?l zasady - jest Crazy Boys - jest dobra zabawa. Zatem mi?ego odbioru.

Ogl?daj -> Crazy Boys - Za Nasz? Mi?o??
PREMIERA KLIPU: D-BOMB - SHAKE YOUR BOOM BOOM 2012

Od wczoraj mo?emy ogl?da? ju? najnowszy teledysk grupy D-Bomb. Po klipach zrealizowanych do premierowych utworów Lubi? kiedy i Zajebi?cie, tym razem przysz?a kolej na nowy film do piosenki Shake Your Boom Boom, której oryginalna wersja ukaza?a si? na ostatniej jak dot?d p?ycie formacji Bartka Padyaska, Jak narkotyk, opublikowanej w 2006 r.

Poprzedni teledysk Shake Your Boom Boom powsta? w 2007 r. do zremiksowanej wersji piosenki, której troch? brakowa?o mocnego brzmienia orygina?u. Tym razem mamy do czynienia z dynamicznymi rytmami, do których D-Bomb zd??y? ju? nas przyzwyczai?. Sam teledysk przedstawia jak wygl?da udana domówka wed?ug cz?onków zespo?u.

Ogl?daj klip >> D-Bomb >> Shake Your Boom Boom

Shake Your Boom Boom zapowiada now? p?yt? zespo?u, która uka?? si? na wiosn? 2012 r. nak?adem firmy Magic Records.
PREMIERA TELEDYSKU: VIVAT - WSZYSTKO CZEGO CHCESZ

Prezentujemy kolejny genialny teledysk, który na swoim koncie mo?e zapisa? formacja Vivat. Zespó? przyzwyczai? nas do wysokiego poziomu ostatnich wideoklipów. Tym razem klip powsta? do utworu "Wszystko czego chcesz".

Podobnie jak pozosta?e klipy Grzegorza Rydzewskiego tak?e i ten zosta? zrealizowany w USA, gdzie aktualnie przebywa lider formacji. S?owa piosenki napisa? Grzegorz Rydzewski, aran?acja natomiast nale?y do Ireneusza Perkowskiego (Skalar US) i jego Studio Speed Chicago.

Mi?ego ogl?dania...

Ogl?daj teledysk >> Vivat - Wszystko czego chceszPlayer OnLine - InneRadio

Player OnLine - GoldStacja

star Pobierz program do s?uchania

S?uchaj nas na Androidzie!
Aby nas s?ucha? pobierz aplikacj? na swój telefon a nast?pnie wpisz identyfikator naszej stacji: 5706

Pozdrowienia SMS
Wy?lij na numer 517-750-117 tre??
wiadomo?ci poprzedzaj?c j? numerem 5706.
Przyk?ad: 5706 Pozdrawiam s?uchaczy!
Koszt jak zwyk?y SMS wg cennika Twojego operatora.

star KLIP Tygodnia
star Polecane p?yty
star Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasłologotyp logotyp logotypCopyright2010-2021 © GOLDSTACJA.PL
Wszelkie prawa zastrzezone! stat4u